Beste leden,

Tijdens de competitie dienen de wedstrijden te worden begeleid door een scheidsrechter en de bar te worden voorzien van een bardienst. Dit jaar wordt het schema aan jullie aangeboden via een one drive link op de website van HSV-Adegeest. Voor de oefenperiode in maart zullen we hiermee beginnen en testen of het overzicht voor iedereen benaderbaar is.

In de one drive link Bar- en scheidsbeurten Adegeest komt, zodra de competitie bekend is, het volledige schema voor het seizoen 2020 voor iedereen beschikbaar.

Het verzoek is om het schema te delen met alle teamleden. Raadpleeg regelmatig de link. Het kan namelijk zo maar gebeuren dat er door wedstrijdwijzigingen bardiensten en scheidsrechterbeurten mee veranderen.

 Wanneer er bardiensten onderling worden geruild dient dit telefonisch, via app of mail te worden gemeld bij Piëtte Deutz (mobiel: 06 12375625, mail: ). Het ruilen van scheidsrechterbeurten graag aangeven bij Jack Schneider (mobiel 06 15398233, mail ). Piëtte en Jack dragen zorg dat het schema actueel wordt gehouden en de spelende teams ook geïnformeerd blijven over hun scheidsrechter en bardienst.

Ben je verhinderd een bardienst te draaien, heb je de verplichting om zelf voor vervanging te zorgen. Komt er niemand opdagen, dan zal door het Bestuur een gepaste boete worden geheven. Voor de bardiensten en scheidsbeurten gelden bij verhindering de volgende regels:

  1. Je gaat tijdig op zoek naar vervanging (ruilt met iemand later in het seizoen)
  2. Wanneer dat een week (7 kalenderdagen) voor de wedstrijd niet is gelukt kan je voor de bardienst contact opnemen met Piëtte Deutz en voor de scheidsrechterbeurten met Jack Schneider. Dan word je opnieuw ingedeeld en zal je geen boete worden opgelegd.
  3. Wanneer je niet op komt dagen of Piëtte/Jack pas minder dan 7 dagen voor de wedstrijd informeert, krijg je een boete en word je weer opnieuw ingedeeld.

Tijdens de competitie zullen er best nog wedstrijden worden verzet, dus het verzoek is wel regelmatig de link te blijven gebruiken en te kijken of je beurten niet zijn gewijzigd.

Ter informatie: een scheidsrechter zal altijd de wedstrijd volgen. Dus wanneer een wedstrijd, waarvoor je als scheidsrechter was ingedeeld, wordt verplaatst, verplaatst ook je scheidsrechterbeurt. Het kan dus voorkomen dat er dan een probleem in je agenda ontstaat. Laat Jack dat dan a.u.b. met de grootst mogelijke spoed weten, zodat er gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden. Een bardienst is niet specifiek gekoppeld aan een wedstrijd, dus bij een verplaatsing van een wedstrijd, kan het zijn dat je opnieuw wordt ingedeeld.