Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 15 februari 2018 in het Clubhuis van de vereniging, aanvang 19.30 uur.

Het bestuur zou een hoge opkomst op prijs stellen.

Aansluitend aan de vergadering is er een borrel voor de start van het seizoen 2018.

Hartelijke groet,
Het bestuur


Buiten trainen

Buiten trainen op de locatie HSV Adegeest kan voorlopig op zondag en uitsluitend op het honkbal veld omdat de veldploeg nog druk is met onderhoud van het softbal veld.
Het softbal veld mag op dit moment dus niet gebruikt worden voor trainingsdoeleinden. Zodra wij bericht hebben van de veldploeg dat dit verbod is opgeheven worden de keren hierover geïnformeerd.

Het bestuur.


Uitnodiging voor de jeugdleden

Op 21 november 2017 vanaf 18.00 uur pannenkoeken eten in de kantine voor alle jeugdleden.
Dit is een leuke en spontane manier om kennis te maken met onze nieuwe jeugdleden, die zich net hebben laten overschrijven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het resultaat van de Grote Club Actie 2017 en wordt bekend gemaakt wie de meeste loten heeft verkocht en wat de actie heeft opgebracht.

Aanmelden is gewenst in verband met de organisatie. Dit kan bij Reinier Sepers (rsepers@gmail.com).

Komt allen!

Het bestuur


Reanimatie cursus

Levens red je niet met stilstaan en kijken maar door te DOEN

Op donderdag 15 juni hebben 8 leden/ouders meegedaan aan de door Ron Groenewegen georganiseerde cursus Basic life support & A.E.D. gegeven door Mevrouw Schipper. Alle deelnemers zijn geslaagd en zijn nu in staat om hulp te bieden aan mensen die een hartstilstand hebben gekregen. Op de cursus werd gemeld dat in Nederland 7.000 - 8.000 reanimaties per jaar zijn buiten het ziekenhuis, dat zijn 20 mensen per dag. Door direct hulp te bieden is de overlevingskans gemiddeld 23% en bij een schokbaar beginritme (met behulp van A.E.D.) is de overleving gemiddeld 44%

HSV Adegeest hoopt deze cursus elk jaar gratis aan te kunnen bieden aan haar leden om de geschonken A.E.D. (met dank aan Vincent van Leeuwen) in te kunnen zetten.

Alle cursusdeelnemers hartelijk dank!

Namens het bestuur, de voorzitter


Pakkenfonds 29 mei

Volgende pakkenfonds is op 29 mei.
De eerste van de maand is 2e pinksterdag, daarmee komt de avond van het pakkenfonds te vervallen.


ALV 2016

ALV 2016Noteer alvast in je agenda!

9 Mei 2016. 20:00 uur Clubhuis.

Diverse stukken zijn beschikbaar op deze pagina van de site.

Gebruik het algemene wachtwoord voor toegang, net als vorig jaar.


Bestuur

Het Bestuur per 1 mei 2015:

Voorzitter: Okke Kervers Email: voorzitter@hsv-adegeest.nl

Penningmeester: Odette Paauwe Email: penningmeester@hsv-adegeest.nl


Daad bij woord

logo-adegeest-webSecretariaat

Postbus 137

2250 AC Voorschoten

 

Voorschoten, 16 mei 2015

Beste leden,

Naar aanleiding van de ALV, gehouden de 1ste mei jongstleden, waarin de leden hebben besloten en ingestemd met scenario 1 is het nieuwe bestuur geamendeerd om daad bij woord te voegen.

De door de aanwezigen volmondig aangenomen Scenario 1 gaat ervan uit dat de leden taken uitvoeren, die noodzakelijk zijn om deze vereniging draaiende te houden. Dit verlangt dus een inspanning van ieder lid, Heren/Dames 1 tot ouders Beeballers, niemand uitgezonderd.

Wij, het bestuur, verzoeken bij dezen een ieder lid, danwel ouder, om zich via onze website aan te melden voor de uit te voeren taken. (Zie het organogram en de inschrijfmodule op de website) Deze taken omvatten o.a. bardienst of onderhoud of pakkenfonds. Schroomt u niet om meerdere functies te ambiëren danwel ervoor in te schrijven, daar het bestuur zich het recht voorbehoud om aangemelde personen te herindelen.

De deadline voor inschrijving is 31 mei, na deze datum zal het bestuur het recht hebben om de overgebleven posities ‘ad random’ (willekeurig) toe te bedelen. Dit omdat alle taken, zoals geschetst, noodzakelijkerwijs moeten worden vervuld om met name de kosten te beperken (lees contributieverhoging).

Wij hopen dat u allen de ernst ervan inziet dat u zich NU moet inschrijven voor een of een aantal functies!

Het tij moet gekeerd worden! Het moet omdat het kan!

Namens het bestuur,

Mr. Drs. R.O.C. Kervers, voorzitter

Adegeest organisatie

 

Vele handen maken licht werk. Voeg daad bij woord. Schrijf nu in!

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Check ook uw spamfolder. Controleer het ingevoerde mailadres op juistheid, anders kunnen we u niet bereiken per mail.

Daad bij Woord gescand intekenformulier Dames 1 | Daad bij Woord Dames 1 scoort een Grand Slam