In Memoriam Cor Pot

Voorschoten, 13 april 2020

IN MEMORIAM COR POT

Met respect voor zijn beslissing, die hij zelf heeft genomen, geven wij diep geschokt kennis van het overlijden van Cor Pot op 12 april 2020.
Cor was een fervent en zeer verdienstelijk honkballer in zijn jeugd, het lag dan ook zeer voor de hand Cor Pot als initiatiefnemer te betrekken bij de oprichting van HSV Adegeest. Cor was mede oprichter van HSV Adegeest en bestuurslid van het 1 e uur!
Eind jaren ’90 werd Cor door het toenmalige bestuur benaderd of hij een dames softbal team wilde coachen. Dames die eerder bij HSV Adegeest hadden gespeeld ontvingen via Willem Pedroli een brief met het bericht dat er gewerkt werd aan een nieuw damessoftbal team met daarbij het verzoek om zich voor dit team aan te melden. Oud speelsters kwamen terug en Cor vond Ronald Akkerman bereid hem te helpen.
Er werd een mooi team samengesteld waar Cor strak de hand hield aan eenheid van het team. Dit uitte zich in eenheid van tenue, een verplichte dames douche na de wedstrijd en daarna een gezellig team samenzijn op het terras. Zomers een BBQ na de wedstrijden, waar Cor ook altijd ouders goed kon enthousiasmeren mee te doen aan de organisatie ervan. Cor kon als geen ander een teamgeest creëren.
In 2001 werd gestart met het plan met het dames team een trainingsweek in Italië te organiseren. De softbal club in Livorno wilde het team graag ontvangen voor een training. De communicatie met Italië hierover verliep traag en moeizaam, maar Cor zou Cor niet zijn als hij in Voorschoten niet een
Italiaan kon vinden die hem behulpzaam wilde zijn met de contacten om zo de taal barrière te ondervangen. Het werd een uiterst geslaagde week, met training, sport en spel maar ook met de nodige culturele bezichtigingen.
Met het dames team werd de 1 e klasse bereikt!
Cor nam als coach in 2008 afscheid van HSV Adegeest en werd Lid van Verdienste van de vereniging.
Na dit afscheid ging Cor genieten van zijn pensioen en heeft hij mooie reizen gemaakt met Marty, zijn echtgenote. Werden Marty en hij grootouders van zeven kleinkinderen, waar hij enorm van kon genieten.
Wat Cor heeft gedreven tot zijn besluit blijft ongewis, dit te willen weten heeft geen functie, het koesteren van de mooie herinneringen wel.

Cor dank je wel wat je voor HSV Adegeest hebt betekend, dank je wel voor je humor, je inzet, je inzicht in de sport en in het creëren van teamgeest.
Wij wensen Marty, Mirjam, Annemarie, Pauline, hun partners en hun kinderen heel veel sterkte.

Bestuur van HSV Adegeest


Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 15 februari 2018 in het Clubhuis van de vereniging, aanvang 19.30 uur.

Het bestuur zou een hoge opkomst op prijs stellen.

Aansluitend aan de vergadering is er een borrel voor de start van het seizoen 2018.

Hartelijke groet,
Het bestuur


Bestuur

Het Bestuur per 1 mei 2015:

Voorzitter: Okke Kervers Email:

Penningmeester: Odette Paauwe Email: