Wat is nou Honkbal en Softbal?

flyeradegeest2011-web

Wat is nou eigenlijk Honkbal en wat is Softbal?

Honkbal is meestal voor jongens en heren, en softbal voor heren en meisjes. Er zijn dus honkbal-herenteams, softbal-herenteams en softbal-damesteams. Tot de leeftijd van 12 jaar kan het voorkomen dat je gezellig samen speelt! Voor de allerkleinsten in de leeftijd 6 tot 8 jaar is er Beeball wat tot en met 2009 Peanutbal heette, een spel dat kennismaakt met het honkbal en softbal, waarbij ook al echt geslagen wordt, en de kinderen een handschoen dragen. Dus alle jongens en meisjes van 6, 7 of 8 jaar die honk- of softbal een leuke sport lijkt, zijn meer dan welkom.

Maar dat slaan en stelen, hoe zit dat?

We slaan met een knuppel tegen de bal om die zo ver mogelijk weg te krijgen en met stelen bedoelen we het stelen van honken tijdens een wedstrijd. Zo erg is het dus allemaal niet, maar wel gaaf! Meestal trainen we 1x per week, en heb je ook 1x in de week een wedstrijd, waarmee je meedoet aan een competitie. Zo speel je tegen allerlei andere clubs uit de regio! Natuurlijk proberen we het beste uit de teams te halen, maar bij Adegeest staat plezier in het spel met stip op nummer één.
De trainers en coaches hebben voor iedereen evenveel aandacht, en spelen doe je ook met zijn allen, het is niet voor niks een teamsport! Kijk eens bij de foto’s op de site om een indruk te krijgen! Lijkt dit je wel wat? Je kunt altijd een paar keer meetrainen of komen kijken om zeker te weten dat dit jouw sport is!
Mocht je het leuk vinden een keer te komen kijken is het handig als je sportkleding aan hebt. Neem altijd een lekker warme trui mee voor na de training. Voor honk- en softbal is het handig als je voetbal- of hockey schoenen aandoet, zodat je met de noppen wat meer grip hebt. De eerste keer zijn gewone sport(ieve) schoenen natuurlijk ook goed. Wij hebben wel een handschoen voor je te leen! Neem contact op via meetrainen@hsv-adegeest.nl

Onze club bestaat geheel uit vrijwilligers. Je mag van ons verwachten dat je lekker een balletje kan komen slaan. Aan de andere kant verwachten we van jou ook dat je iets doet voor de club. Dit kan een schilderklus zijn of bardienst. Misschien wil je wel Voorzitter worden. Alles is bespreekbaar. Voor jeugdleden kunnen de ouders misschien bijspringen bij het doen van vrijwilligerswerk.

Wist je dat jeugdleden een club-tenue kunnen huren? Dit scheelt voor de ouders enorm in de kosten bij de snel groeiende koters. Petjes riemen en sokken dien je wel zelf aan te schaffen. Lees meer op de pagina van het pakkenfonds.

We hopen je snel een keer te zien op de velden van Adegeest aan de Beethovenlaan!

Weet je het al en wil je één van onze teams komen versterken? Download en vul nu het Aanmeldformulier HSV Adegeest in en stuur het op. (Zie formulier voor het adres)

Adegeest is altijd op zoek naar honk- en softballers!


Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden

 • Herman van Tuijl
 • Klaas Hosman
 • Jan van Leeuwen
 • Bas Maassen
 • Willem Pedroli

Leden van verdienste

 • Gerard Kok
 • Cor Pot

De club van 100

Naast leden zijn er personen die HSV Adegeest een warm hart toedragen.
Middels een jaarlijkse donatie van 100 euro geven zij daar vorm aan.
De volgende mensen zijn lid van de club van 100:

 • Ben Niemeijer
 • Kees en Miriam Kok

De club van 50

 • Laura Zitman
 • Geert Kaldenhoven
 • Peter 't Mannetje
 • Mary Ann Etty
 • Jan van Leeuwen
 • Jolanda Langelaar

Bestuur

Het Bestuur per 1 mei 2015:

Voorzitter: Okke Kervers Email: voorzitter@hsv-adegeest.nl

Penningmeester: Odette Paauwe Email: penningmeester@hsv-adegeest.nl


Daad bij woord

logo-adegeest-webSecretariaat

Postbus 137

2250 AC Voorschoten

 

Voorschoten, 16 mei 2015

Beste leden,

Naar aanleiding van de ALV, gehouden de 1ste mei jongstleden, waarin de leden hebben besloten en ingestemd met scenario 1 is het nieuwe bestuur geamendeerd om daad bij woord te voegen.

De door de aanwezigen volmondig aangenomen Scenario 1 gaat ervan uit dat de leden taken uitvoeren, die noodzakelijk zijn om deze vereniging draaiende te houden. Dit verlangt dus een inspanning van ieder lid, Heren/Dames 1 tot ouders Beeballers, niemand uitgezonderd.

Wij, het bestuur, verzoeken bij dezen een ieder lid, danwel ouder, om zich via onze website aan te melden voor de uit te voeren taken. (Zie het organogram en de inschrijfmodule op de website) Deze taken omvatten o.a. bardienst of onderhoud of pakkenfonds. Schroomt u niet om meerdere functies te ambiëren danwel ervoor in te schrijven, daar het bestuur zich het recht voorbehoud om aangemelde personen te herindelen.

De deadline voor inschrijving is 31 mei, na deze datum zal het bestuur het recht hebben om de overgebleven posities ‘ad random’ (willekeurig) toe te bedelen. Dit omdat alle taken, zoals geschetst, noodzakelijkerwijs moeten worden vervuld om met name de kosten te beperken (lees contributieverhoging).

Wij hopen dat u allen de ernst ervan inziet dat u zich NU moet inschrijven voor een of een aantal functies!

Het tij moet gekeerd worden! Het moet omdat het kan!

Namens het bestuur,

Mr. Drs. R.O.C. Kervers, voorzitter

Adegeest organisatie

 

Vele handen maken licht werk. Voeg daad bij woord. Schrijf nu in!

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Check ook uw spamfolder. Controleer het ingevoerde mailadres op juistheid, anders kunnen we u niet bereiken per mail.

Daad bij Woord gescand intekenformulier Dames 1 | Daad bij Woord Dames 1 scoort een Grand Slam


Lidmaatschap opzeggen

5807349_f260De statuten van HSV Adegeest schrijven voor dat een verenigingsjaar loopt van 1 maart tot en met 28 of 29 februari.

Opzegging dient vier weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de secretaris bekend te zijn. Dit houdt in dat opzegging voor het komende verenigingsjaar (2017) uiterlijk 31 januari 2017 schriftelijk of per e-mail bij de secretaris bekend moet zijn.