contributieContributie 2020

Het Rekeningnummer van HSV Adegeest is: NL67RABO0155011057

De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de leeftijd die bereikt wordt in het lopende jaar.

 

Contributietabel 2021 zoals vastgesteld op jaar ALV 1 februari 2021

Leeftijdscategorie

Sportactiviteit

Adegeest contributie

Bonds-contributie

Pakkenfonds

Totaal

t/m 9 jaar

alle varianten

€ 102,55

€ 17,10

€ 20,00

€ 139,65

10 t/m 17 jaar

alle varianten

€ 131,40

€ 28,70

€ 20,00

€ 180,10

18 jaar en ouder

softbal of honkbal

€ 186,00

€ 65,50

€ 251,50

slowpitch

€ 71,15

€ 34,15

€ 105,30

dubbellidmaatschap:

·  softbal + honkbal

·  softbal + slowpitch

·  honkbal + slowpitch

€ 186,00

€ 75,90

€ 261,90

recreant honkbal/softbal (max. 5 wedstrijden)

€ 71,15

€ 34,15

€ 105,30

recreant (zonder wedstrijden, trainingslid)

€ 71,15

€ 71,15

niet-spelend bondslid

€ 50,00

€ 17,10

€ 67,10

donateur

minimaal € 60,00

min. € 60,00

Peildatum leeftijd is 31 december van het lopend jaar.

Overige regels:

  • Ieder lid t/m 17 of recreant heeft recht op gebruik 1 tenue tegen betaling van borg €30 en jaarlijkse huur € 20.
  • Ieder lid vanaf 18 jaar koopt een eigen tenue (overshirt en broek) bij de door HSV Adegeest aangegeven leverancier
    (thans: SSK, Heulweg 128 B – 2295 KK Kwintsheul Tel: 0031-(0)174-501888 E-mail:
  • De contributie van recreanten/trainingsleden is (afhankelijk van de leeftijd) de helft van een “normale” contributie afgerond naar boven op hele euro’s. Wanneer recreanten of trainingsleden wedstrijden of toernooien spelen doen zij dat in het voorgeschreven tenue van de vereniging.
  • Een niet spelend lid of donateur mag zelf bepalen welk bedrag hij aan de vereniging wenst te geven met een minimum van € 50.
  • Een sponsorlid is een persoon, waarvan het lidmaatschap wordt betaald door een bedrijf. Het sponsorlidmaatschap bedraagt 1,5 * het totaal bedrag afgerond naar boven op hele euro’s.
  • Bij lidmaatschappen tijdens het seizoen worden contributie regelingen en afspraken uitsluitend met de penningmeester gemaakt.