contributieContributie 2020

Het Rekeningnummer van HSV Adegeest is: NL67RABO0155011057

De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de leeftijd die bereikt wordt in het lopende jaar.

 

Categorie Contributie Afdracht KNBSB Huur tenue Totaal
t/m 9 jaar € 102,55 € 16,90 € 20 € 139,45
10 t/m 17 jaar € 131,40 € 28,35 € 20 € 179,75
18 jaar en ouder € 186 € 64,70 € 250,70
Slow pitch/Trainingslid € 71,15 € 33,75 € 104,90
Dubbellid honkbal/softbal € 10,25 € 10,25
Slow pitch als 2e sport
Niet spelend lid/donateur wel lid KNBSB € 50 € 16,90 € 66,90
Niet spelend lid/donateur geen lid KNBSB (wel lid HSV Adegeest) € 50

Overige regels:

  • Ieder lid t/m 17 of recreant heeft recht op gebruik 1 tenue tegen betaling van borg €30 en jaarlijkse huur € 20.
  • Ieder lid vanaf 18 jaar koopt een eigen tenue (overshirt en broek) bij de door HSV Adegeest aangegeven leverancier
    (thans: SSK, Heulweg 128 B – 2295 KK Kwintsheul Tel: 0031-(0)174-501888 E-mail:
  • De contributie van recreanten/trainingsleden is (afhankelijk van de leeftijd) de helft van een “normale” contributie afgerond naar boven op hele euro’s. Wanneer recreanten of trainingsleden wedstrijden of toernooien spelen doen zij dat in het voorgeschreven tenue van de vereniging.
  • Een niet spelend lid of donateur mag zelf bepalen welk bedrag hij aan de vereniging wenst te geven met een minimum van € 50.
  • Een sponsorlid is een persoon, waarvan het lidmaatschap wordt betaald door een bedrijf. Het sponsorlidmaatschap bedraagt 1,5 * het totaal bedrag afgerond naar boven op hele euro’s.
  • Bij lidmaatschappen tijdens het seizoen worden contributie regelingen en afspraken uitsluitend met de penningmeester gemaakt.