Kantineregels

Het is niet ongemerkt voorbijgegaan maar onze kantine is opgeknapt door schildersbedrijf Zitman & Co met hulp van veel ondernemers uit Voorschoten. We hopen nu weer een paar jaar goed vooruit te kunnen zonder al te veel gedoe. Voor eenieders idee de kosten voor het opknappen liggen rond de € 12.000. Het grootste deel hiervan is gelukkig gesponsord , maar dat betekent niet dat we niet zuinig moeten zijn op de kantine. Wij streven ernaar om de kantine nog enkele jaren mee te laten gaan en daar zijn enkele (soms lastige) maatregelen voor nodig.
Er zijn nieuwe regels voor het openen en sluiten van de kantine voor de bardienst (deze liggen bovenop de kassa)
Voor wat betreft het betreden van de kantine geldt het volgende:

  1. Het is niet toegestaan de kantine te betreden met spikes (wel door de hal richting de toiletten)
  2. Bij overtreding wordt een boete van € 50,– opgelegd aan het team waarvan de overtreder lid is (dus iedereen betaalt mee).
  3. Bij meerdere overtredingen door hetzelfde team wordt de boete verdubbeld

Wees zo vriendelijk bovenstaande regels ook aan de coach van de tegenpartij mee te delen.
Regelmatige controle op het naleven van deze regels is helaas nodig en zal incidenteel plaatsvinden.

Het klinkt allemaal heel vervelend en streng, aan de andere kant behoren wij ook dankbaar te zijn dat zovelen in het dorp onder leiding van Zitman dit mogelijk hebben gemaakt.

Met groet namens het bestuur

Odette Paauwe-Insinger, penningmeester