Kamp 2022

« van 11 »


Vertrouwenscommissie HSV-Adegeest

HSV-Adegeest wil een veilige Honk- en Softbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met Honk- en Softbal en zich thuis voelt binnen de vereniging.

Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkómen, om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er helaas ook momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkómen.

Bij HSV-Adegeest willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen onze vereniging een vertrouwenscommissie is aangesteld.

Zij fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenscommissie kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Je kan bespreekpunten neerleggen bij de commissie, maar ook bij de afzonderlijke leden van deze commissie, maar net wat je zelf prettig vindt. Het belangrijkste is dat je melding maak van grensoverschrijdend gedrag als dat aan de orde is.

Dit geldt voor iedereen: leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers.

Besef dat snel melden, erover praten, ervoor zorgt dat (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, het gedrag niet verergert en stopt, tevens dat herhaling zo voorkómen wordt.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscommissie van HSV-Adegeest?

Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:

 • pesten en gepest worden;
 • machtsmisbruik en verbale agressie;
 • het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten):
  de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach
  of gedrag dat je als onprettig ervaart;
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe
  omgeving hiermee te maken heeft;
 • de wijze waarop er met jouw kind(eren) wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of
  niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat of zich omkleedt);
 • iemand die jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

 

 

Wat doen de vertrouwenspersonen?

Zij/hij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij/hij doet niets wat je niet weet.

De vertrouwenspersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

De vertrouwenspersonen geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

 

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenspersonen?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg met degene die zich gemeld heeft. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van HSV-Adegeest plaatsvindt zal altijd vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van HSV-Adegeest. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenspersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden of gegevens worden verstrekt die direct herleidbaar zijn naar personen, ténzij de persoon hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven. De vertrouwenspersonen vallen dus wel onder verantwoordelijkheid van het bestuur, maar handelen volstrekt onafhankelijk van het bestuur. Ten principale respecteert het bestuur de besluitvorming van de vertrouwenscommissie.

 

Wie zijn de vertrouwenspersonen bij HSV-Adegeest?

In deze vertrouwenscommissie hebben Marga Geus (moeder van Anne en Maurits Geugjes/leden van HSV Adegeest) en Mark Wiebes (lid van HSV Adegeest) zitting.

 

Hoe zijn de commissieleden te bereiken?

Marga Geus

0613637052

Mark Wiebes

0626080262


Contact

Honk- en Softbalvereniging ADEGEEST

KvK : 40447268
Opgericht:  17-02-1986

Bestuur : Klik hier voor een overzicht van het bestuur

Wedstrijdsecretariaat: Klik hier voor een overzicht

Veldconsult : –

Tel. kantine :

Website : www.hsv-adegeest.nl


Bezoekadres:
Van Beethovenlaan 137
2253 BH Voorschoten

Onze velden :

Correspondentieadres:
Postbus 137
2250 AC Voorschoten


veld: 1 – Honkbal

Maximaal speelniveau: 2e klasse

Grondregel: Een doorgeschoten bal of wilde worp die tegen de backstop eindigt, is goed voor één honk van de honkloper(s).

Dispensatie: Dispensatie voor het laatste jaar voor de Honkbal 1e klasse


veld: 2 – Softbal / jeugd honkbal
Maximaal speelniveau: 1e klasse
Grondregel: Geen
Dispensatie: Combinatieveld
Lichtinstallatie: Ja


Routebeschrijving

Met de Auto

Komend uit richting Wassenaar of Den Haag A44: afslag Voorschoten, in Voorschoten richting Leiden kiezen. Op Leidseweg na kerk linksaf (Mozartlaan), dan eerste weg rechts (Admiraal de Ruytersingel). Parkeren na de 1e afslag links. Het complex ligt links aan het fietspad.

Komend uit richting Leiden en Amsterdam(A4): U neemt de afslag Zoeterwoude/Voorschoten (N206). U komt de gemeente binnen via de Voorschoterweg. Over de brug tweede straat rechts (Mozartlaan), dan eerste weg rechts (Admiraal de Ruytersingel). Parkeren na de 1e afslag links. Het complex ligt links aan het fietspad.

Parkeren

Parkeergelegenheid is er langs de Van Beethovenlaan en op de Weddeloop. Op de Van Beethovenlaan is het regelmatig vol. Gebruik dan de parkeerplaatsen op de Weddeloop en parkeer niet op het gras. De gemeente let namelijk goed op.

Met het openbaar vervoer

Uitstappen op station "De Vink". Vanuit het station richting Voorschoten lopen (Trompweg). Na 300 meter rechtsaf slaan (Admiraal de Ruytersingel). Vervolgens deze weg aflopen totdat aan de rechterhand het honkbalveld zichtbaar is (ongeveer na 700 meter).

Sportcomplex Adegeest is ook bereikbaar vanaf station Leiden of Voorschoten neem dan bus 5 en stap uit bij halte Piet Heinlaan en loop dan het laatste stuk (ongeveerd 200 meter).


Opzeggen

Hierbij laat ik u weten mijn lidmaatschap bij HSV Adegeest te willen beeindigen. Let wel voor 1 november van dit jaar!


Privacybeleid

In het kader van de AVG/GDPR willen we u graag meer informatie geven over hoe deze website(s) omgaan met gegevens.

De site hsv-adegeest.nl is eigendom van HSV Adegeest.

Deze site heeft tot doel informatie te geven over HSV Adegeest in de ruimste zin des woords.

De site is ontwikkeld en wordt beheerd door Buro voor de Boeg BV, zij voorzien ook de technische realisatie van de emailnieuwsbrieven, met behulp van Mailchimp.
Met HSV Adegeest en Buro voor de Boeg BV is een verwerkersovereenkomst volgens de AVG afgesloten.

Wilt u inzicht in de informatie die u met ons heeft gedeeld, dan kunt u mailen met: , onder vermelding van uw emailadres(sen). Uiteraard kunt u deze informatie laten aanpassen. Ook als u uit onze bestanden verwijderd wilt worden, dan kunt u dat via dit emailadres laten weten.
Alle informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie op onze of gelinkte pagina’s onvolledig of onjuist is. HSV Adegeest kan daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.


Kamp

Het Jeugdkamp Adegeest 2022 is Esbeek was een groot succes!

Een weekend vol twerking tigers, ‘hmm lekker’, mini applaus, Bob, tandenpoetsdisco, olifantenslurf, matrassen stapelen, anonieme tips, veel zon en zondag ochtend zelfs sneeuw! Het was geweldig!

Bedankt voor jullie vertrouwen! Volgend jaar weer?!


Kamp 2017

« van 11 »

Bestuur

 Harry Deighton a.i. Voorzitter
Paulien Mersel Secretaris
Miriam Moester Penningmeester
Patrick Schneider Bestuurslid facilitaire zaken


Ledenlijst

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken:Lid worden

We verwelkomen graag nieuwe leden! Vul onderstaand het formulier in, en de eerste stap is gezet!

NB: uw gegevens worden opgeslagen in Sportlink, deze database wordt gebruikt om uw gegevens uit te wisselen met de KNBSB. Zie ook ons privacy-statement: www.hsv-adegeest.nl/privacy 


Kantineregels

Het is niet ongemerkt voorbijgegaan maar onze kantine is opgeknapt door schildersbedrijf Zitman & Co met hulp van veel ondernemers uit Voorschoten. We hopen nu weer een paar jaar goed vooruit te kunnen zonder al te veel gedoe. Voor eenieders idee de kosten voor het opknappen liggen rond de € 12.000. Het grootste deel hiervan is gelukkig gesponsord , maar dat betekent niet dat we niet zuinig moeten zijn op de kantine. Wij streven ernaar om de kantine nog enkele jaren mee te laten gaan en daar zijn enkele (soms lastige) maatregelen voor nodig.
Er zijn nieuwe regels voor het openen en sluiten van de kantine voor de bardienst (deze liggen bovenop de kassa)
Voor wat betreft het betreden van de kantine geldt het volgende:

 1. Het is niet toegestaan de kantine te betreden met spikes (wel door de hal richting de toiletten)
 2. Bij overtreding wordt een boete van € 50,-- opgelegd aan het team waarvan de overtreder lid is (dus iedereen betaalt mee).
 3. Bij meerdere overtredingen door hetzelfde team wordt de boete verdubbeld

Wees zo vriendelijk bovenstaande regels ook aan de coach van de tegenpartij mee te delen.
Regelmatige controle op het naleven van deze regels is helaas nodig en zal incidenteel plaatsvinden.

Het klinkt allemaal heel vervelend en streng, aan de andere kant behoren wij ook dankbaar te zijn dat zovelen in het dorp onder leiding van Zitman dit mogelijk hebben gemaakt.

Met groet namens het bestuur

Odette Paauwe-Insinger, penningmeester


Fotoalbum

album

Heeft u foto’s van wedstrijden of evenementen van HSV Adegeest stuur deze dan naar .
Dit kan via wetransfer of deel een online foto album naar
Graag onder vermelding van datum en waar het van is (bv thuiswedstrijd Honkbal pupillen 13-5-2016).

We hebben graag een zo hoog mogelijke resolutie. Uw foto’s worden dan door de webmaster gecomprimeerd en op onze afgeschermde foto site geplaatst.
Alvast bedankt voor het delen van de leuke, mooie en spannende momenten.

Hieronder is toegang tot het foto-archief van Adegeest.


De Technische commissie.

Even_Voorstellen

Marian van Deursen

Djurick Merite

---------------------------------------    Gezamenlijk mailadres

Menno Hoekstra

Okke Kervers


Video's

HH1 Highlights

Adegeest HH1 - WSB

Adegeest HH1 - Domstad Dodgers


Bar- en Scheidsbeurt (Competitie - Thuiswedstrijden)

Scheidsrechters en bardiensten Seizoen 2022

Lid zijn en spelen bij HSV Adegeest betekent dat iedereen af en toe wat vrijwilligerswerk moet doen om de vereniging draaiend te houden. Daar horen ook het scheidsen van wedstrijden bij en het bemannen van de bar tijdens wedstrijden. Op deze pagina lees je alles wat je hierover moet weten.

Uitgangspunten

 • Elke wedstrijd wordt geleid door twee scheidsrechters: een plaatscheidsrechter (ervaren) en een veldscheidsrechter (vaak wat minder ervaren). Bij voorkeur wordt er vanwege dit verschil in ervaring niet onderling geruild tussen plaat- en veldscheids. In een paar gevallen staat er slechts één scheidsrechter ingedeeld omdat we denken dat deze persoon het liever alleen doet. Wil je toch een assistent veldscheidsrechter, laat het ons dan weten.
 • Iedereen binnen HSV Adegeest moet op termijn in staat zijn om wedstrijden te scheidsen. Ieder spelend lid vanaf 13 jaar en met minimaal 2 jaar speelervaring wordt daarom – naar inzicht van de coach – opgeleid en ingezet als scheidsrechter. Heb je geen ervaring, dan word je ingedeeld met een ervaren scheidsrechter.
 • Bardiensten tijdens jeugdwedstrijden worden ingevuld door de ouders van de spelende teams.
 • We proberen ieder lid niet vaker dan drie keer in te delen.
 • Ben je bestuurslid, coach of structureel trainer, dan ben je vrijgesteld van scheids- en bardiensten. Trainers die af en toe meehelpen, worden ontzien in het schema, maar hebben geen vrijstelling.
 • De competitie van de beeball, pupillen en softbal aspiranten is bekend tot de zomer. Na de zomer wordt het schema aangevuld en zullen nog enkele wedstrijden met bijbehorende scheidsrechters en bardiensten worden ingepland.

Contactpersonen

Bardiensten: Piëtte Deutz (mobiel: 06 1237 5625, mail: )

Scheidsrechters: Chrystel Brandenburgh (mobiel 06 4122 1568, mail )

Het schema

Het schema van de scheids- en bardiensten wordt aan jullie aangeboden via deze link. Het schema wordt tijdens het seizoen actueel gehouden.

Tijdens de competitie zullen er onvermijdelijk wedstrijden worden verzet. Scheidsrechters volgen altijd de wedstrijd. Wanneer een wedstrijd, waarvoor je als scheidsrechter was ingedeeld, wordt verplaatst, verplaatst dus ook je scheidsrechterbeurt. Het kan voorkomen dat er dan een probleem in je agenda ontstaat. Laat dat dan a.u.b. met de grootst mogelijke spoed weten, zodat er gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden.

Een bardienst is niet specifiek gekoppeld aan een wedstrijd, dus bij een verplaatsing van een wedstrijd, kan het zijn dat je opnieuw wordt ingedeeld. Dit is alleen het geval als er op hetzelfde moment geen andere wedstrijd gespeeld wordt bij Adegeest waar ook bardienst voor moet zijn.

Ruilen

Ben je verhinderd een bardienst of scheidsrechter dienst te draaien, dan heb je de verplichting om zelf voor vervanging te zorgen.

 1. Je gaat tijdig op zoek naar vervanging (ruilt met iemand later in het seizoen, zie hiervoor het schema).
 2. Wanneer dat een week (7 kalenderdagen) voor de wedstrijd niet is gelukt kan je voor de bardienst contact opnemen met Piëtte en voor de scheidsrechterbeurten met Chrystel. Dan word je opnieuw ingedeeld en zal je geen boete worden opgelegd.
 3. Wanneer je niet op komt dagen of Piëtte/Chrystel pas minder dan 7 dagen voor de wedstrijd informeert, krijg je van het bestuur een boete en word je weer opnieuw ingedeeld.

Wanneer er bardiensten onderling worden geruild dient dit telefonisch, via app of mail te worden gemeld bij Piëtte. Dan kan zij het schema voor de scheids- en bardiensten bijwerken zodat het actueel blijft.

Het ruilen van scheidsrechterbeurten graag aangeven bij Chrystel zodat we dit in Sportlink kunnen wijzigen en in het schema. Niet iedereen is in staat om op elk niveau wedstrijden te scheidsen, dus bij twijfel, overleg daar met ons over.

Aanvoerders opgelet!

Aanvoerders (je mag dit natuurlijk delegeren) vragen we om het volgende te doen:

 • Check het schema en controleer of alle thuiswedstrijden van jouw team erin staan en voorzien zijn van scheidsrechter en bardienst.
 • Bij verzetten van een wedstrijd: geef dit door aan de scheids- en bardienst. Geef hen ook de nieuwe datum door zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. Check ook of ze de nieuwe datum beschikbaar zijn i.v.m. eigen wedstrijden. Zo nee, geef dit dan door aan Chrystel zodat we tijdig een oplossing kunnen verzinnen.
 • In de week voor de wedstrijd: bel de scheidsen en bardienst, check of ze het in hun agenda hebben staan en hoe laat je hen verwacht.
 • Voor de wedstrijd: zorg ruim voor de wedstrijd voor een scheidsrechter-pak en tellertje.
 • Na de wedstrijd: de uitslag afstemmen met de tegenpartij en de scheidsrechters assisteren bij het op de juiste manier invullen van het wedstrijdformulier in Sportlink. Daarna de scheidsrechters vriendelijk bedanken en een drankje aanbieden namens de club.

Spelers, nu jullie opletten!

Scheidsrechters zijn mensen… ze doen dit vrijwillig zodat jullie een wedstrijd kunnen spelen. Wees dus aardig voor ze, zelfs als het spannend wordt en er fouten worden gemaakt.

Opleiding scheidsrechters

Zoals gezegd staat er op elke wedstrijd een tweetal scheidsrechters ingedeeld. We verwachten dat ervaren scheidsrechters een coachende rol op zich nemen naar hun minder ervaren collega’s. Help elkaar een betere scheidsrechter te worden! Voor de jeugd en degenen die nieuw zijn in het scheidsrechteren zal Jack een aantal clinics verzorgen om de basics uit te leggen.

Wil je je echt verder bekwamen in de edele kunsten van het scheidsen? Overweeg dan een cursus van de KNBSB. Wil je hier meer info over, dan kan je bij Chrystel terecht.


Trainingstijden

Veldtrainingen 2022

Honkbalveld Softbalveld Beeballveld / Slagtunnel
Maandag U21-1 / U21-2 / HH2 18:00 – 19:30 Honkbal U12-2 18:00 – 19:30 Beeball
20:00 –> HS2 / HS3 / Slowpitch
Dinsdag 17:30 – 19:00 Honkbal U21-1 18:00 – 19:30 Honkbal U12-1 19:00 – 20:30 DS1
19:00 –> Honkbal U21-2 19:30 – 21:00 DS1 20:30 –> HS1
21:00 –> HS1
Woensdag 19:00 –> HH1 19:00 – 20:30 Honkbal U15
20:30 –> Vrij voor extra training
Donderdag 19:00 –> HH2 18:00 – 19:30 Softbal U15 / U21
19:30 –> DS2 / DS3
Vrijdag Vrij voor extra training Wedstrijden Softbal Heren